Svijet bez siromaštva

Uprkos ogromnom napretku postignutom u smanjenju siromaštva posljednjih godina, siromaštvo ostaje globalni izazov. Prema Svjetskoj banci, preko 700 miliona ljudi i dalje živi u ekstremnom siromaštvu, preživljavajući s manje od 1,90 dolara dnevno. Siromaštvo nije samo nedostatak prihoda ili resursa; to također znači ograničen pristup osnovnim uslugama kao što su

Read More »

Svijet bez gladi

Cilj broj 2 iz grupe UN ciljeva za održivi razvoj glasi: Svijet bez gladi. Ovaj cilj ima za cilj osigurati da ljudi širom svijeta imaju pristup dovoljnoj, sigurnoj i zdravoj hrani. Prema podacima UN-a, na svijetu trenutno ima više od 690 miliona ljudi koji pate od gladi, a čak 130

Read More »

Dobro zdravlje i dobrobit

Dobro zdravlje i dobrobit jedan je od 17 ciljeva koje su Ujedinjene nacije postavile za postizanje održive budućnosti za sve. Cilj ima zadatak osigurati zdrav život i promovirati dobrobit za sve pojedince I za sve starosne grupe. Funkcija ovog cilja je rješavanje velikih zdravstvenih izazova koji postoje u mnogim dijelovima

Read More »

Kvalitetno obrazovanje

Cilj održivog razvoja “Kvalitetno obrazovanje” je suštinska komponenta ostvarivanja Agende Ujedinjenih nacija za održivi razvoj do 2030. godine. Cilj je osigurati inkluzivno i pravedno kvalitetno obrazovanje i promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja za sve. Obrazovanje je osnovno ljudsko pravo koje ima moć transformacije života i ključno je za postizanje održivog razvoja.

Read More »

Rodna ravnopravnost

Rodna diferencijacija i segregacija učestala je pojava još od pamtivijeka. Ljudi od davnina, svjesno ili nesvjesno, prave podjele prema rodnoj osnovi u svim sferama života. Žene, tretirane kao manje sposobne i spretne jedinke česta su meta diskriminacije od strane sistema, ali i individue prilikom kojih se krše njihova prava. O

Read More »

Čista voda i kanalizacija

Cilj održivog razvoja 6, “Čista voda i sanitacija”, je ključni cilj koji ima za cilj osigurati pristup sigurnoj i pristupačnoj vodi za piće za sve, kao i adekvatne sanitarne i higijenske objekte. Uprkos napretku koji je postignut u nekim oblastima, ovaj cilj je i dalje značajan izazov u mnogim dijelovima

Read More »

Pristupačna i čista energija

Cilj održivog razvoja 7 je osiguravanje pristupa pristupačnoj, pouzdanoj, održivoj i modernoj energiji za sve. Cilj je povećati udio obnovljive energije u globalnom energetskom okruženju i osigurati da svi imaju pristup modernim energetskim uslugama. To znači da moramo povećati ulaganja u obnovljive izvore energije kao što su solarna energija, energija

Read More »

Dostojanstven rad i ekonomski rast

Cilj održivog razvoja 8 “Dostojanstven rad i ekonomski rast” jedan je od 17 ciljeva koje su Ujedinjene nacije postavile za postizanje održive budućnosti za sve. Cilj je promovisanje održivog i inkluzivnog ekonomskog rasta, pune i produktivne zaposlenosti i dostojanstvenog rada za sve. Funkcija ovog cilja je stvaranje ekonomskih prilika i

Read More »

Industrija, inovacije i infrastruktura

Cilj održivog razvoja 9 “Industrija, inovacije i infrastruktura” ima za cilj izgradnju otporne i inkluzivne infrastrukture, promovira održivu industrijalizaciju i podstiče inovacije. Infrastruktura igra ključnu ulogu u ekonomskom i društvenom razvoju, omogućavajući preduzećima da napreduju, adekvatan pristup obrazovanju i zdravstvenoj zaštiti, čime omogućuje da se proizvodi i usluge se efikasno

Read More »

Smanjenje nejednakosti

Cilj 10 iz grupe UN ciljeva za održivi razvoj, nazvan \”Smanjenje nejednakosti\”, ima za ideju smanjenje nejednakosti unutar i između država. Ovaj cilj postavljen je kao reakcija na činjenicu da postoje nejednakosti u pristupu resursima i prilikama za razvoj u gotovo svakoj zemlji svijeta. Smanjenje nejednakosti podrazumijeva promoviranje jednakih prilika

Read More »

Održivi gradovi i zajednice

Cilj održivog razvoja 11, \”Održivi gradovi i zajednice\”, fokusiran je na stvaranje gradova i zajednica koje su socijalno, ekonomski i ekološki održive. Cilj želi osigurati da svi imaju pristup sigurnom, pristupačnom i održivom stanovanju i transportu, kao i čistim i zelenim javnim prostorima. Kako svijet postaje sve urbanizovaniji, potreba za

Read More »

Odgovorna potrošnja i proizvodnja

Cilj broj 12 održivog razvoja, “Odgovorna potrošnja i proizvodnja”, odnosi se na promoviranje resursne i energetske efikasnosti, održive infrastrukture i podsticanje održivih obrazaca potrošnje i proizvodnje. Ovaj cilj naglašava potrebu za kretanjem ka kružnijoj ekonomiji, gdje se materijali koriste na održiv način. Trenutni obrasci potrošnje i proizvodnje u svijetu predstavljaju

Read More »

Zaštita klime

Cilj održivog razvoja broj 13, “Zaštita klime” je ključna komponenta globalnih napora u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih štetnih efekata. Cilj je promicanje trenutne i održivih aktivnosti za smanjenje emisija stakleničkih plinova, izgradnju otpornosti na utjecaje klimatskih promjena i mobilizaciju resursa za podršku zemljama u razvoju u njihovim naporima

Read More »

Život ispod vode

Još jedan u nizu ciljeva održivog razvoja, \”Život ispod vode\”, fokusira se na potrebu očuvanja i adekvatnog korištenja okeana, mora i morskih resursa za održivi razvoj. Važnost okeana i morskih ekosistema za planetu je potcijenjena, uzimajući u obzir da oni pružaju izvor hrane i kiseonika, regulišu klimu i dom su

Read More »

Život na kopnu

Cilj broj 15, “Život na kopnu”, podstiče zaštitu i obnovu kopnenih ekosistema i zaustavljanje gubitka biodiverziteta. Samo zdravi i raznoliki ekosistemi mogu biti suštinskog i konkretnog značaja za ljudsko blagostanje i održivi razvoj. Jedan od glavnih problema kojima se ovaj cilj bavi je uništavanje prirodnih staništa, što dovodi do gubitka

Read More »

Mir, pravda i jake institucije

Cilj održivog razvoja 16, “Mir, pravda i jake institucije” imaju za cilj promovisanje miroljubivih i inkluzivnih društava, obezbeđivanje pristupa pravdi za sve i izgradnju efikasnih, odgovornih i inkluzivnih institucija na svim nivoima. Ovaj cilj prepoznaje da se održivi razvoj ne može postići bez osiguranja vladavine prava, smanjenja nasilja i stvaranja

Read More »

Partnerstva za postizanje ciljeva

Cilj održivog razvoja broj 17, “Partnerstvo za ciljeve”, je ključna komponenta Agende Ujedinjenih naroda za održivi razvoj do 2030. godine. Cilj naglašava da postizanje održivog razvoja zahtijeva kolaborativne napore i partnerstva između vlada, organizacija privatnog sektora, civilnog društva i drugih dionika. Primarna funkcija ovog cilja je jačanje globalnih partnerstava i

Read More »
Scroll to Top