Pristupačna i čista energija

Cilj održivog razvoja 7 je osiguravanje pristupa pristupačnoj, pouzdanoj, održivoj i modernoj energiji za sve. Cilj je povećati udio obnovljive energije u globalnom energetskom okruženju i osigurati da svi imaju pristup modernim energetskim uslugama.
To znači da moramo povećati ulaganja u obnovljive izvore energije kao što su solarna energija, energija vjetra i hidroenergije, uz postepeno ukidanje upotrebe fosilnih goriva. Obnovljivi izvori energije su neophodni za osiguravanje energetske sigurnosti, smanjenje emisije stakleničkih plinova i borbu protiv klimatskih promjena.
Svijet se trenutno suočava s velikim izazovom u zadovoljavanju potražnje za energijom uz istovremeno smanjenje emisija stakleničkih plinova kako bi se ograničilo globalno zagrijavanje. Upotreba fosilnih goriva za energiju je glavni uzrok klimatskih promjena i zagađenja zraka, što ima značajan utjecaj na zdravlje ljudi i okoliš. Stoga je potreba za pristupačnom i čistom energijom važnija nego ikad.Druga važna funkcija cilja broj 7 je promovisanje energetske efikasnosti. Mjere energetske efikasnosti mogu smanjiti potrošnju energije i troškove, a istovremeno smanjiti i emisije stakleničkih plinova. Ove mjere mogu uključivati stvari kao što su poboljšanje izolacije u zgradama, korištenje efikasnijih uređaja i rasvjete i optimizacija industrijskih procesa.

Da bi se postigao željeni cilj, postoji nekoliko koraka koji se mogu poduzeti. Prvi korak je povećanje ulaganja u obnovljive izvore energije. Konkretno, to se može postići davanjem finansijskih poticaja za projekte obnovljive energije, podsticanjem istraživanja i razvoja novih tehnologija, te uspostavljanjem politika koje podržavaju razvoj obnovljivih izvora energije.

Drugi korak je promovisanje energetske efikasnosti. Primjenom mjera energetske efikasnosti u građevinarstvu, transportu i industriji, kao i podsticanjem usvajanja efikasnijih tehnologija čini se pozitivna razlika.

Treći korak je promovisanje pristupa energiji u zemljama u razvoju, podržavanjem razvoja infrastrukture obnovljive energije u ovim zemljama, pružanjem finansijske pomoći za programe pristupa energiji i promoviranjem usvajanja čistih tehnologija kuhanja.

Pored ovih koraka, važno je i podizanje svijesti o važnosti pristupačne i čiste energije, a najbolje, kroz javne edukativne kampanje, radionice i događaje koji promovišu energetsku efikasnost, obnovljive izvore energije i podizati svijest o važnosti čiste energije.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top