Svijet bez siromaštva

Uprkos ogromnom napretku postignutom u smanjenju siromaštva posljednjih godina, siromaštvo ostaje globalni izazov. Prema Svjetskoj banci, preko 700 miliona ljudi i dalje živi u ekstremnom siromaštvu, preživljavajući s manje od 1,90 dolara dnevno. Siromaštvo nije samo nedostatak prihoda ili resursa; to također znači ograničen pristup osnovnim uslugama kao što su obrazovanje, zdravstvena zaštita i čista voda.
Slična je situacija i u BiH, uprkos značajnom napretku siromaštvo ostaje značajno pitanje, posebno u ruralnim područjima i među određenim marginaliziranim grupama. Prema podacima Svjetske banke, oko 10% stanovništva u Bosni i Hercegovini živi ispod granice siromaštva, što je definisano kao zarada manje od 3,20 dolara dnevno.

Cilj broj 1 – bez siromaštva je okončanje siromaštva u svim njegovim oblicima, svuda, do 2030. godine. Ovaj cilj prepoznaje da je siromaštvo višedimenzionalno pitanje koje zahtijeva sveobuhvatan i integriran pristup. Cilj je iskorijeniti ekstremno siromaštvo, smanjiti udio ljudi koji žive ispod granice siromaštva i implementirati politike i programe koji promoviraju socijalnu zaštitu i inkluziju.
Da bi se postigao ovaj cilj, ključno je pozabaviti se osnovnim uzrocima siromaštva, uključujući nejednakost, socijalnu isključenost i nedostatak pristupa resursima i mogućnostima. To također zahtijeva koordinirane napore između vlada, civilnog društva i privatnog sektora kako bi se stvorilo okruženje za smanjenje siromaštva.

Pored moralnog imperativa okončanja siromaštva, postoje uvjerljivi ekološki razlozi za davanje prioriteta ovom cilju. Siromaštvo često pokreće neodržive prakse koje štete životnoj sredini, kao što su prekomjerni ribolov, krčenje šuma i korištenje zagađujućih goriva.

Vjerujemo da je istrebljenje siromaštva ključ za izgradnju održivijeg i pravednijeg svijeta. Radeći na okončanju siromaštva, možemo promovirati socijalnu pravdu, smanjiti nejednakost i stvoriti zdraviju planetu za sve.
Hajde da svi učinimo svoj dio da postignemo ovaj važan cilj i transformiramo naš svijet na bolje.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top