Rodna ravnopravnost

Rodna diferencijacija i segregacija učestala je pojava još od pamtivijeka. Ljudi od davnina, svjesno ili nesvjesno, prave podjele prema rodnoj osnovi u svim sferama života. Žene, tretirane kao manje sposobne i spretne jedinke česta su meta diskriminacije od strane sistema, ali i individue prilikom kojih se krše njihova prava. O tome koliko je ovaj problem zapravo učestao i važan raspravljao je i UN svrstavši ovaj problem u jedan od 17 ključnih ciljeva za održivost.
Lista podciljeveva do 2030. godine glasi:
Zaustaviti sve oblike diskriminacije žena i djevojčica širom svijeta.
Ukloniti sve oblike nasilja nad svim ženama i djevojkama u javnoj i privatnoj sferi, uključujući trgovinu ljudima te seksualnu i druge vrste eksploatacije.
Uklonite sve štetne prakse, kao što su dječiji, rani i prisilni brakovi i sakaćenje ženskih genitalija.
Prepoznati i vrijednovati neplaćenu njegu i rad u kući kroz pružanje javnih usluga, infrastrukture i politike socijalne zaštite i promicanje zajedničke odgovornosti unutar domaćinstva i porodice.
Osigurati puno i efektivno učešće žena i jednake mogućnosti za liderstvo na svim nivoima donošenja odluka u političkom, ekonomskom i javnom životu.
Osigurati univerzalni pristup seksualnom i reproduktivnom zdravlju i reproduktivnim pravima kako je dogovoreno u skladu s “Programom akcije Međunarodne konferencije o stanovništvu i razvoju” i “Pekinškom platformom za akciju.
Preduzeti reforme kako bi se ženama dala jednaka prava na ekonomske resurse, kao i pristup vlasništvu i kontroli nad zemljištem i drugim oblicima imovine, finansijskih usluga, nasljeđa i prirodnih resursa, u skladu sa nacionalnim zakonima.
Unaprijediti korištenje tehnologije koja omogućava, posebno informacijske i komunikacijske tehnologije, za promoviranje osnaživanja žena.
Usvojiti i ojačati zdrave politike i primjenjivo zakonodavstvo za promociju rodne ravnopravnosti i osnaživanje svih žena i djevojčica na svim nivoima.

Kako bismo postigli gore navedene ciljeve jako je važno dati doprinos u realizaciji cilja “Rodna jednakost”. Šta mi možemo uraditi, već danas?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top