Dobro zdravlje i dobrobit

Dobro zdravlje i dobrobit jedan je od 17 ciljeva koje su Ujedinjene nacije postavile za postizanje održive budućnosti za sve. Cilj ima zadatak osigurati zdrav život i promovirati dobrobit za sve pojedince I za sve starosne grupe.
Funkcija ovog cilja je rješavanje velikih zdravstvenih izazova koji postoje u mnogim dijelovima svijeta, posebno u zemljama u razvoju. Cilj prepoznaje potrebu za univerzalnim pristupom kvalitetnim zdravstvenim uslugama, uključujući preventivne i rehabilitacijske usluge, kao i potrebu za rješavanjem društvenih, ekoloških i ekonomskih determinanti zdravlja.
Međutim, postizanje ovog cilja nije lak zadatak. Postoji nekoliko izazova koje treba riješiti kako bi se osiguralo dobro zdravlje i dobrobit za sve. Jedan od najvećih izazova su zarazne bolesti kao što su HIV/AIDS, malarija i tuberkuloza. Ove bolesti i dalje predstavljaju glavne prijetnje zdravlju u mnogim dijelovima svijeta, posebno u zemljama s niskim prihodima gdje je pristup kvalitetnim zdravstvenim uslugama ograničen.
Drugi izazov je porast nezaraznih bolesti kao što su dijabetes, kardiovaskularne bolesti i karcinom. Ove bolesti su povezane sa faktorima načina života kao što su loša ishrana, nedostatak fizičke aktivnosti i upotreba duhana i alkohola. Teret ovih bolesti također raste u mnogim dijelovima svijeta, posebno u zemljama sa srednjim i niskim dohotkom. Ovo grupom bolesti je pogođen značajan broj naši sugrađana.

Da bi se spriječili ovi izazovi, postoji nekoliko koraka koji se mogu poduzeti. Prvo, vlade trebaju ulagati u sisteme zdravstvene zaštite i infrastrukturu, posebno u nedovoljno pokrivenim i ruralnim područjima. To može uključivati izgradnju zdravstvenih klinika i bolnica, obuku zdravstvenih radnika i osiguravanje dostupnosti osnovnih lijekova i zaliha.
Drugo, vlade mogu implementirati politike i programe koji promoviraju zdrav stil života i ponašanja. To može uključivati inicijative za smanjenje upotrebe duhana i alkohola, promicanje zdrave prehrane i fizičke aktivnosti, te smanjenje zagađenja zraka i drugih opasnosti po životnu sredinu koje utiču na zdravlje.
Treće, pojedinci mogu igrati ulogu u promicanju dobrog zdravlja i blagostanja usvajanjem zdravog ponašanja i prakse. To može uključivati uravnoteženu ishranu, fizičku aktivnost, izbjegavanje upotrebe duhana i alkohola i traženje medicinske pomoći kada je to potrebno.
Kao kod ostvarenja svih ostalih ciljeva ključ je u kontinuiranom, posvećenom i svakodnevnom djelovanju svih nas kako bismo stvorili zdraviji i održiviji svijet za sve.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top