Kvalitetno obrazovanje

Cilj održivog razvoja “Kvalitetno obrazovanje” je suštinska komponenta ostvarivanja Agende Ujedinjenih nacija za održivi razvoj do 2030. godine. Cilj je osigurati inkluzivno i pravedno kvalitetno obrazovanje i promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja za sve. Obrazovanje je osnovno ljudsko pravo koje ima moć transformacije života i ključno je za postizanje održivog razvoja.
Problem s kvalitetnim obrazovanjem je široko rasprostranjen, posebno u zemljama u razvoju, gdje pristup obrazovanju i dalje predstavlja izazov. Mnoga djeca nisu upisana u škole, a ona koja jesu suočavaju se s izazovima kao što su neadekvatni resursi, nedovoljno finansirane škole i nekvalitetna nastava. Nadalje, rodna i društvena nejednakost dodatno ograničavaju pristup obrazovanju za određene grupe ljudi, posebno djevojčice i marginalizirane zajednice. Sve su to problemi s kojima se suočava i BiH.
Funkcija ovog Cilja je osigurati da svako dijete, bez obzira na porijeklo ili okolnosti, ima pristup kvalitetnom obrazovanju. Kvalitetno obrazovanje je od suštinskog značaja za smanjenje siromaštva, poboljšanje zdravlja, promociju rodne ravnopravnosti i podsticanje ekonomskog rasta. Poboljšanjem kvaliteta obrazovanja, djeca su bolje opremljena za suočavanje s izazovima budućnosti i izgradnju održive budućnosti za sve.

Kako bi se spriječio problem nedostatka kvalitetnog obrazovanja, može se poduzeti nekoliko koraka:
Povećanje pristupa obrazovanju: Da bi poboljšao pristup obrazovanju, vlade i zajednice moraju ulagati u izgradnju škola i obezbjeđivanje resursa kao što su knjige, tehnologija i kvalifikovani nastavnici. Vlade također moraju osigurati da škole budu dostupne svima, uključujući djecu sa smetnjama u razvoju i djecu u udaljenim područjima.
Kvalitet obrazovanja: Poboljšanje kvalitete obrazovanja je od suštinskog značaja za postizanje ciljeva održivog razvoja. To se može postići obukom i podrškom nastavnicima, osiguravajući da nastavni plan i program i nastavni materijali budu relevantni i ažurni, te osiguravajući sigurno i pogodno okruženje za učenje.
Inkluzivno obrazovanje: Da bi se postigao cilj kvalitetnog obrazovanja, ključno je osigurati da obrazovanje bude inkluzivno i dostupno svima. Ovo uključuje osiguravanje da djevojčice i djeca iz marginaliziranih zajednica imaju jednak pristup obrazovanju i da škole budu sigurne, dobrodošle i bez diskriminacije.
Cjeloživotno učenje: Pružanje mogućnosti za cjeloživotno učenje je ključno za izgradnju održivih zajednica. Vlade i zajednice mogu promovirati obrazovanje odraslih, strukovnu obuku i programe razvoja vještina kako bi opremili ljude vještinama potrebnim za uspjeh u svijetu koji se brzo mijenja.
Javno-privatna partnerstva: Saradnja između javnog i privatnog sektora može biti korisna u rješavanju problema kvalitetnog obrazovanja. Organizacije iz privatnog sektora mogu ulagati u obrazovanje i obezbijediti resurse, dok vlada može obezbijediti politike i propise kako bi osigurala da obrazovanje bude pravično i dostupno svima.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top