Pokretanje projekta pod nazivom “I BiH Green” u sklopu kojeg će se tokom cijele godine
dešavati aktivnosti vezane za tematiku zaštite i očuvaja okoliša.
Cijeli jedan mjesec će biti posvećen podizanju
EKOLOŠKE SVIJESTI u BIH!

“I BiH Green” u svom nazivu sugerira aktivnu radnju koja je vezana za očuvanje okoliša. To i jeste poruka svih aktivnosti da trebamo što prije i što istrajnije da radimo na očuvanju okoliša i podizanju svijesti. U sklopu projekta “I BiH Green” poseban akcenat se stavlja na aktivnosti u BiH! Igra riječi – IBiHgreen je jasna. Želimo Bosnu i Hercegovinu koja misli na okoliš i koja više radi na tome da se svijest građana promijeni!

#IBiHgreen

Prijatelji projekta:

Zadnje dodane vijesti

...

Reciklirani papir

Svaki dan se posiječe 27.000 stabala da bi se napravio toalet papir.

...

Reciklaža metala

Čovječanstvo koristi oko 80 triliona aluminijskih limenki svake godine.

...

Plastični otpad

Procjenjuje se da plastični otpad ubija oko milion vodenih životinja u moru svake godine.

Event
...

Organizacija događaja u sklopu mjeseca posvećenog EKOLOŠKOJ OSVJEŠTENOSTI! koji će biti odgovoran prema okolišu sa ciljem EDUCIRANJA i POVEĆAVANJA SVIJESTI o mogućnostima zaštite okoliša kao i načina na koji možemo doprinijeti očuvanju okoliša u BIH. Događaj koji bi sumirao sve prethodne i sve aktivnosti nakon, bio trajao cijeli dan, a uključivao bi različite aktivnosti poput panela, radionica, kutka za djecu, muzički performans,itd. Kroz različite cjelodnevne aktivnosti naglasak bi bio da se pokaže ŠTA SE RADI I ŠTA SE MOŽE UČINITI kako bi se smanjili negativni efekti svakodnevnog života na okoliš!

0

Zašto reciklirati papir? Čuvamo šume, ne zagađujemo vodu, štedimo energiju i prirodne resurse, smanjujemo količinu otpada na odlagalištima i deponijama.

0

Recikliranjem stakla štedimo prirodne sirovine, štedimo energiju. Korištenjem starog stakla smanjujemo potrošnju primarnih sirovina (smanjujemo onečišćenje okoliša).

0

Jeste li znali? Plastična vrećica proizvodi se od polietilena, naftnog derivata kojem treba gotovo 1000 godina da se razgradi u zemlji, gdje tlo postaje potpuno neplodno.

0

Prednosti recikliranja metala Smanjenje emisije štetnih tvari i plinova; Štednja vrijednih prirodnih resursa sirovina i ruda te očuvanje okoliša; Smanjenje zagađenja zraka i cjelokupnog okoliša;

MEET

Our Team

We have a team of professionals, dedicated to providing excellent service.

Think New Farm Technology, Think Future

Customized advice to smallholder farmers with radical efficiency and scalability agricultural methods used.

We provide leading solutions to agricultural and agro-industrial production through world-class products and services, always committed to meeting the needs and expectations.

Eligible farmers can work with the groups that are awarded the grants from the CIG program then see if those conservation concepts can prove out under..

Our Values

Continuously realize profitability and growth objectives through the manufacture and distribution of fertilizer.

WHAT OUR CLIENTS SAYS