May 29, 2023

Svijet bez siromaštva

Uprkos ogromnom napretku postignutom u smanjenju siromaštva posljednjih godina, siromaštvo ostaje globalni izazov. Prema Svjetskoj banci, preko 700 miliona ljudi i dalje živi u ekstremnom siromaštvu, preživljavajući s manje od 1,90 dolara dnevno. Siromaštvo nije samo nedostatak prihoda ili resursa; to također znači ograničen pristup osnovnim uslugama kao što su obrazovanje, zdravstvena zaštita i čista […]

Svijet bez siromaštva Read More »

Svijet bez gladi

Cilj broj 2 iz grupe UN ciljeva za održivi razvoj glasi: Svijet bez gladi. Ovaj cilj ima za cilj osigurati da ljudi širom svijeta imaju pristup dovoljnoj, sigurnoj i zdravoj hrani. Prema podacima UN-a, na svijetu trenutno ima više od 690 miliona ljudi koji pate od gladi, a čak 130 miliona djece pati od neadekvatne

Svijet bez gladi Read More »

Kvalitetno obrazovanje

Cilj održivog razvoja “Kvalitetno obrazovanje” je suštinska komponenta ostvarivanja Agende Ujedinjenih nacija za održivi razvoj do 2030. godine. Cilj je osigurati inkluzivno i pravedno kvalitetno obrazovanje i promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja za sve. Obrazovanje je osnovno ljudsko pravo koje ima moć transformacije života i ključno je za postizanje održivog razvoja. Problem s kvalitetnim obrazovanjem je

Kvalitetno obrazovanje Read More »

Rodna ravnopravnost

Rodna diferencijacija i segregacija učestala je pojava još od pamtivijeka. Ljudi od davnina, svjesno ili nesvjesno, prave podjele prema rodnoj osnovi u svim sferama života. Žene, tretirane kao manje sposobne i spretne jedinke česta su meta diskriminacije od strane sistema, ali i individue prilikom kojih se krše njihova prava. O tome koliko je ovaj problem

Rodna ravnopravnost Read More »

Pristupačna i čista energija

Cilj održivog razvoja 7 je osiguravanje pristupa pristupačnoj, pouzdanoj, održivoj i modernoj energiji za sve. Cilj je povećati udio obnovljive energije u globalnom energetskom okruženju i osigurati da svi imaju pristup modernim energetskim uslugama. To znači da moramo povećati ulaganja u obnovljive izvore energije kao što su solarna energija, energija vjetra i hidroenergije, uz postepeno

Pristupačna i čista energija Read More »

Dostojanstven rad i ekonomski rast

Cilj održivog razvoja 8 “Dostojanstven rad i ekonomski rast” jedan je od 17 ciljeva koje su Ujedinjene nacije postavile za postizanje održive budućnosti za sve. Cilj je promovisanje održivog i inkluzivnog ekonomskog rasta, pune i produktivne zaposlenosti i dostojanstvenog rada za sve. Funkcija ovog cilja je stvaranje ekonomskih prilika i poboljšanje uslova rada za sve

Dostojanstven rad i ekonomski rast Read More »

Industrija, inovacije i infrastruktura

Cilj održivog razvoja 9 “Industrija, inovacije i infrastruktura” ima za cilj izgradnju otporne i inkluzivne infrastrukture, promovira održivu industrijalizaciju i podstiče inovacije. Infrastruktura igra ključnu ulogu u ekonomskom i društvenom razvoju, omogućavajući preduzećima da napreduju, adekvatan pristup obrazovanju i zdravstvenoj zaštiti, čime omogućuje da se proizvodi i usluge se efikasno isporučuju. Inovacije su podjednako važne,

Industrija, inovacije i infrastruktura Read More »

Smanjenje nejednakosti

Cilj 10 iz grupe UN ciljeva za održivi razvoj, nazvan \”Smanjenje nejednakosti\”, ima za ideju smanjenje nejednakosti unutar i između država. Ovaj cilj postavljen je kao reakcija na činjenicu da postoje nejednakosti u pristupu resursima i prilikama za razvoj u gotovo svakoj zemlji svijeta. Smanjenje nejednakosti podrazumijeva promoviranje jednakih prilika za sve, neovisno o socioekonomskom

Smanjenje nejednakosti Read More »

Scroll to Top