Green style

Održivi gradovi i zajednice

Cilj održivog razvoja 11, \”Održivi gradovi i zajednice\”, fokusiran je na stvaranje gradova i zajednica koje su socijalno, ekonomski i ekološki održive. Cilj želi osigurati da svi imaju pristup sigurnom, pristupačnom i održivom stanovanju i transportu, kao i čistim i zelenim javnim prostorima. Kako svijet postaje sve urbanizovaniji, potreba za održivim gradovima i zajednicama postaje […]

Održivi gradovi i zajednice Read More »

Odgovorna potrošnja i proizvodnja

Cilj broj 12 održivog razvoja, “Odgovorna potrošnja i proizvodnja”, odnosi se na promoviranje resursne i energetske efikasnosti, održive infrastrukture i podsticanje održivih obrazaca potrošnje i proizvodnje. Ovaj cilj naglašava potrebu za kretanjem ka kružnijoj ekonomiji, gdje se materijali koriste na održiv način. Trenutni obrasci potrošnje i proizvodnje u svijetu predstavljaju veliki pritisak na prirodne resurse

Odgovorna potrošnja i proizvodnja Read More »

Zaštita klime

Cilj održivog razvoja broj 13, “Zaštita klime” je ključna komponenta globalnih napora u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih štetnih efekata. Cilj je promicanje trenutne i održivih aktivnosti za smanjenje emisija stakleničkih plinova, izgradnju otpornosti na utjecaje klimatskih promjena i mobilizaciju resursa za podršku zemljama u razvoju u njihovim naporima ka održivom razvoju. Svijet trenutno

Zaštita klime Read More »

Život ispod vode

Još jedan u nizu ciljeva održivog razvoja, \”Život ispod vode\”, fokusira se na potrebu očuvanja i adekvatnog korištenja okeana, mora i morskih resursa za održivi razvoj. Važnost okeana i morskih ekosistema za planetu je potcijenjena, uzimajući u obzir da oni pružaju izvor hrane i kiseonika, regulišu klimu i dom su raznolikog spektra morskih vrsta. Nažalost,

Život ispod vode Read More »

Život na kopnu

Cilj broj 15, “Život na kopnu”, podstiče zaštitu i obnovu kopnenih ekosistema i zaustavljanje gubitka biodiverziteta. Samo zdravi i raznoliki ekosistemi mogu biti suštinskog i konkretnog značaja za ljudsko blagostanje i održivi razvoj. Jedan od glavnih problema kojima se ovaj cilj bavi je uništavanje prirodnih staništa, što dovodi do gubitka biodiverziteta i ugrožava opstanak mnogih

Život na kopnu Read More »

Mir, pravda i jake institucije

Cilj održivog razvoja 16, “Mir, pravda i jake institucije” imaju za cilj promovisanje miroljubivih i inkluzivnih društava, obezbeđivanje pristupa pravdi za sve i izgradnju efikasnih, odgovornih i inkluzivnih institucija na svim nivoima. Ovaj cilj prepoznaje da se održivi razvoj ne može postići bez osiguranja vladavine prava, smanjenja nasilja i stvaranja odgovornih i transparentnih institucija. Funkcija

Mir, pravda i jake institucije Read More »

Partnerstva za postizanje ciljeva

Cilj održivog razvoja broj 17, “Partnerstvo za ciljeve”, je ključna komponenta Agende Ujedinjenih naroda za održivi razvoj do 2030. godine. Cilj naglašava da postizanje održivog razvoja zahtijeva kolaborativne napore i partnerstva između vlada, organizacija privatnog sektora, civilnog društva i drugih dionika. Primarna funkcija ovog cilja je jačanje globalnih partnerstava i saradnje u cilju promocije održivog

Partnerstva za postizanje ciljeva Read More »

Scroll to Top