Vožnja električnim automobilom

<p> Svi posjetioci imaće priliku da se prijave na vožnju električnim automobilom <p> te se informišu o svim prednostima električnog pogona motornih vozila <p> vožnje su planirane od 17.00 do 19.00 sati