Zero Waste

Zero waste je skup principa usmjerenih na prevenciju otpada koji potiče redizajn životnih ciklusa resursa tako da se svi proizvodi ponovno koriste. Cilj je da se smeće ne šalje na deponije, spalionice ili u okean. Marijana Kandić