Green style

Životni stil u skladu s prirodom promovira održive prakse i ekološki prihvatljive izbore, potičući harmonično suživot s prirodom uz minimalni utjecaj na okoliš.

Ciljevi održivog razvoja (The Sustainable Development Goals; SDG) su skup ciljeva koje su donijeli Ujedinjeni narodi u septembru 2015. godine, s težnjom da se ostvare do 2030. godine. Ovi ciljevi predstavljaju globalni okvir za održivi razvoj, a njihova glavna vodilja je da se stvori bolji svijet za sve ljude, bez obzira na njihovo porijeklo, pol, nacionalnost ili bilo koju drugu različitost.

Zaštita klime

Cilj održivog razvoja broj 13, “Zaštita klime” je ključna komponenta globalnih napora u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih štetnih efekata. Cilj je promicanje trenutne

Pročitaj »

Život ispod vode

Još jedan u nizu ciljeva održivog razvoja, “Život ispod vode”, fokusira se na potrebu očuvanja i adekvatnog korištenja okeana, mora i morskih resursa za održivi

Pročitaj »

Život na kopnu

Cilj broj 15, “Život na kopnu”, podstiče zaštitu i obnovu kopnenih ekosistema i zaustavljanje gubitka biodiverziteta. Samo zdravi i raznoliki ekosistemi mogu biti suštinskog i

Pročitaj »

Mir, pravda i jake institucije

Cilj održivog razvoja 16, “Mir, pravda i jake institucije” imaju za cilj promovisanje miroljubivih i inkluzivnih društava, obezbeđivanje pristupa pravdi za sve i izgradnju efikasnih,

Pročitaj »

Partnerstva za postizanje ciljeva

Cilj održivog razvoja broj 17, “Partnerstvo za ciljeve”, je ključna komponenta Agende Ujedinjenih naroda za održivi razvoj do 2030. godine. Cilj naglašava da postizanje održivog

Pročitaj »

Let's Bring Nature Into Your Lovely House

Use these paragraphs to focus on the topic in the headline. Make sure you keep it short and attractive.