U prirodi je spas

O nama

Pokretanje projekta pod nazivom “I BiH Green” u sklopu kojeg će se tokom cijele godine dešavati aktivnosti vezane za tematiku zaštite i očuvaja okoliša.
Cijeli jedan mjesec će biti posvećen podizanju EKOLOŠKE SVIJESTI u BIH!
Tokom mjeseca juna bit će organizirane različite aktivnosti, te centralni događaj “I do Green” koji će sumirati sve aktivnosti i okupiti sve ljude koji se bave ovom tematikom na jednom mjestu!
Ime koje je orginalno i nije do sada korišteno za ovakve i slične događaje.
“I do Green” u svom nazivu sugerira aktivnu radnju koja je vezana za očuvanje okoliša. To i jeste poruka svih aktivnosti da trebamo što prije i što istrajnije da radimo na očuvanju okoliša i podizanju svijesti.


#IBiHgreen

U sklopu projekta “I do Green” poseban akcenat se stavlja na aktivnosti u BiH!
Stoga bi prvi serijal aktivnostiimao podnaziv podjednako važan koji u svom imenu sadrži ime države BIH.
Igra riječi – IBiHgreen je jasna. Želimo Bosnu i Hercegovinu koja misli na okoliš i koja više radi na tome da se svijest promijeni!

Kontakt

...
Za više informacija kontaktirajte nas

033 710 616

#IBiHgreen

U sklopu projekta "I BiH Green" poseban akcenat se stavlja na aktivnosti u BiH! Stoga bi prvi serijal aktivnostiimao podnaziv podjednako važan koji u svom imenu sadrži ime države BIH. Igra riječi - IBiHgreen je jasna. Želimo Bosnu i Hercegovinu koja misli na okoliš i koja više radi na tome da se svijest promijeni!

...

Reciklaža

Grass widely cultivated for its seed, a cereal grain which is a worldwide praesentium voluptatum.

...

Primjeri dobre prakse

Formulate and direct the agricultural policy of the country as a whole, in accordance general.

...

Fresh Fruits

Study the economic and social aspects the production, distribution and consumption products.

...

Healty Cattle

Preserve renewable natural resources, regulate their use, increase them and promote their rational.

...

Modern Truck

Approve and supervise agricultural vocational school programs provide assistance and formulate.

...

Farm Plans

The export and import substitution possibilities agricultural products and formulate policy.

UPOZNAJTE

Naš tim

We have a team of professionals, dedicated to providing excellent service.

WHAT OUR CLIENTS SAYS